گلند فلاکسیبل فلزی مادگی

تبدیل فلزی

گلند فلاکسیبل فلزی کابلگیر

گلند استیل بدون آرمور فلزی

مهره فلزی

گلند emc کابل دار شیلدار

گلند برنجی بدون آرمور آبکاری نیکل پلات

گلند آرمور دار ساده ip66

گلند فلاکسیبل فلزی جهت نری لوله خرطومی