گلند پلاستیکی

گلند محافظ کابل، پلی آمید

گلند کابل با کارایی بالا با رزوه، پلی آمید

غدد کابل های سریع فیت، پلی آمید

گلدسته های کابلی پلی آمید

غدد کابل RJ-45، پلی آمید

گلند کابل استاندارد با نخ، پلی آمید

غدد کابل زانویی، پلی آمید

گلند کابل فلزی

غدد کابل نوع فشرده سازی، برنجی

RJ 45 Glands، برنج

کابل کابل EMC 4، برنجی

گلدسته کابل گیره دار، برنجی

گلندهای کابل دوگانه، طراحی فشرده، برنجی

گلند کابل EMC 3، برنجی

غدد کابل آمپاسیتی سروو EMC، برنجی

گلندهای کابل استاندارد با رزوه، فولاد ضد زنگ

نئوگلندز، برس

کابل کابل EMC 2، برنجی

گلندهای محافظ کابل، EMC 2، برنجی

گلندهای کابل استاندارد با نخ، برنجی

گلندهای محافظ کابل، برنجی

لوله های کابل زرهی، فلزی

اتصالات کابلی، EMC 4، برنجی