لوله های کابل برای کاربردهای برنجی بدون سرب

لوله های کابل راه آهن

انواع درپوش فلزی و پلاستیکی و

انواع تبدیل فلزی IP68

گلند کابل برای کاربرد های سنعتی

اتصالات لوله